Combo sức khỏe
850.000
1.440.000
Mua là có quà
Tặng kèm voucher
Giảm 41%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
2.490.000
3.650.000
Quà tặng trung thu
Mua là có quà
Giảm 32%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
1.380.000
2.880.000
Quà tặng trung thu
Mua là có quà
Giảm 52%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
890.000
1.300.000
Quà tặng trung thu
Mua là có quà
Giảm 32%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
Sản phẩm bán chạy
4.800.000
6.000.000
Tặng kẹo sâm
Tặng kèm voucher
Giảm 20%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
2.200.000
3.200.000
Tặng kẹo sâm 500gr
Tặng kèm voucher
Giảm 31%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
2.490.000
3.650.000
Quà tặng trung thu
Mua là có quà
Giảm 32%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
1.380.000
2.880.000
Quà tặng trung thu
Mua là có quà
Giảm 52%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
890.000
1.300.000
Quà tặng trung thu
Mua là có quà
Giảm 32%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
1.700.000
1.900.000
Tặng 1Kg táo đỏ
Mua là có quà
Giảm 11%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
750.000
Tặng Kèm Kẹo Sâm
Mua gì cũng có quà
Mua ngay
Thêm vào giỏ
250.000
Tặng kẹo sâm
Tặng kèm voucher
Mua ngay
Thêm vào giỏ
700.000
Tặng kẹo sâm 500gr
Tặng kèm voucher
Mua ngay
Thêm vào giỏ
1.800.000
2.000.000
Tặng 1Kg táo đỏ
Mua là có quà
Giảm 10%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
700.000
800.000
Tặng kẹo sâm
Tặng kèm voucher
Giảm 13%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
1.050.000
1.450.000
Tặng kẹo sâm 500gr
Tặng kèm voucher
Giảm 28%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
790.000
990.000
Tặng kèm kẹo sâm
Mua gì cũng có quà
Giảm 20%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
1.600.000
Tặng kẹo sâm 500gr
Tặng kèm voucher
Mua ngay
Thêm vào giỏ
1.350.000
1.500.000
Tặng kèm kẹo sâm
Tặng kèm voucher
Giảm 10%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
2.800.000
Tặng kẹo sâm 500gr
Tặng kèm voucher
Mua ngay
Thêm vào giỏ
1.100.000
1.150.000
Tặng kẹo sâm 500gr
Tặng kèm voucher
Giảm 4%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
2.800.000
3.200.000
Tặng 1Kg táo đỏ
Mua là có quà
Giảm 13%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
2.000.000
2.250.000
Tặng kẹo sâm 500gr
Tặng kèm voucher
Giảm 11%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
3.950.000
4.200.000
Tặng kèm kẹo sâm
Mua là có quà
Giảm 6%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
3.150.000
3.400.000
Tặng kẹo sâm
Mua là có quà
Giảm 7%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
3.400.000
3.600.000
Tặng kẹo sâm
Mua là có quà
Giảm 6%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
2.100.000
2.400.000
Tặng kèm kẹo sâm
Mua là có quà
Giảm 13%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
5.300.000
5.400.000
Tặng kẹo sâm 500gr
Tặng kèm voucher
Giảm 2%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
350.000
Tặng kèm kẹo sâm
Mua gì cũng có quà
Mua ngay
Thêm vào giỏ
5.600.000
5.900.000
Tặng kẹo sâm 500gr
Tặng kèm voucher
Giảm 5%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
Liên hệ
Tặng kẹo sâm 500gr
Tặng kèm voucher
Mua ngay
Thêm vào giỏ
11.700.000
11.800.000
Tặng kẹo sâm 500gr
Tặng kèm voucher
Giảm 1%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
8.600.000
9.500.000
Tặng kẹo sâm 500gr
Tặng kèm voucher
Giảm 9%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
380.000
Tặng Kèm Kẹo Sâm
Mua gì cũng có quà
Mua ngay
Thêm vào giỏ
Sản phẩm khuyến mãi
1.400.000
2.400.000
Tặng kẹo sâm 500gr
Tặng kèm voucher
Giảm 42%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
850.000
1.440.000
Mua là có quà
Tặng kèm voucher
Giảm 41%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
4.800.000
6.000.000
Tặng kẹo sâm
Tặng kèm voucher
Giảm 20%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
2.200.000
3.200.000
Tặng kẹo sâm 500gr
Tặng kèm voucher
Giảm 31%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
890.000
1.300.000
Quà tặng trung thu
Mua là có quà
Giảm 32%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
1.380.000
2.880.000
Quà tặng trung thu
Mua là có quà
Giảm 52%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
2.490.000
3.650.000
Quà tặng trung thu
Mua là có quà
Giảm 32%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
1.300.000
1.500.000
Tặng 1Kg táo đỏ
Mua là có quà
Giảm 13%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
1.400.000
1.600.000
Tặng 1Kg táo đỏ
Mua là có quà
Giảm 13%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
1.500.000
1.700.000
Tặng 1Kg táo đỏ
Mua là có quà
Giảm 12%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
1.700.000
1.900.000
Tặng 1Kg táo đỏ
Mua là có quà
Giảm 11%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
500.000
Tặng Kèm Kẹo Sâm
Không lấy quà liên hệ
Mua ngay
Thêm vào giỏ
750.000
Tặng Kèm Kẹo Sâm
Mua gì cũng có quà
Mua ngay
Thêm vào giỏ
250.000
Tặng kẹo sâm
Tặng kèm voucher
Mua ngay
Thêm vào giỏ
860.000
1.200.000
Tặng kèm kẹo sâm
Mua là có quà
Giảm 28%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
1.800.000
2.000.000
Tặng 1Kg táo đỏ
Mua là có quà
Giảm 10%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
700.000
800.000
Tặng kẹo sâm
Tặng kèm voucher
Giảm 13%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
2.340.000
3.000.000
Tặng kèm kẹo sâm
Mua là có quà
Giảm 22%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
2.000.000
2.200.000
Tặng 1Kg táo đỏ
Mua là có quà
Giảm 9%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
790.000
990.000
Tặng kèm kẹo sâm
Mua gì cũng có quà
Giảm 20%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
4.350.000
4.900.000
Tặng kèm kẹo sâm
Mua gì cũng có quà
Giảm 11%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
2.100.000
2.400.000
Tặng 1Kg táo đỏ
Tặng kèm voucher
Giảm 13%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
1.350.000
1.500.000
Tặng kèm kẹo sâm
Tặng kèm voucher
Giảm 10%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
2.160.000
2.400.000
Tặng kèm kẹo sâm
Tặng kèm voucher
Giảm 10%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
3.000.000
3.100.000
Tặng kèm kẹo sâm
Mua là có quà
Giảm 3%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
2.400.000
2.800.000
Tặng 1Kg táo đỏ
Mua là có quà
Giảm 14%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
3.780.000
4.200.000
Tặng kẹo sâm
Tặng kèm voucher
Giảm 10%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
2.800.000
3.200.000
Tặng 1Kg táo đỏ
Mua là có quà
Giảm 13%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
3.200.000
3.800.000
Tặng 1Kg táo đỏ
Tặng kèm voucher
Giảm 16%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
3.950.000
4.200.000
Tặng kèm kẹo sâm
Mua là có quà
Giảm 6%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
5.200.000
6.000.000
Tặng kèm kẹo sâm
Mua là có quà
Giảm 13%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
4.200.000
5.500.000
Tặng 1Kg táo đỏ
Mua là có quà
Giảm 24%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
1.950.000
2.200.000
Tặng kèm kẹo sâm
Mua là có quà
Giảm 11%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
9.800.000
11.000.000
Tặng kèm kẹo sâm
Mua là có quà
Giảm 11%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
2.100.000
2.400.000
Tặng kèm kẹo sâm
Mua là có quà
Giảm 13%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
350.000
Tặng kèm kẹo sâm
Mua gì cũng có quà
Mua ngay
Thêm vào giỏ
4.300.000
Tặng kẹo sâm
Mua là có quà
Mua ngay
Thêm vào giỏ
750.000
1.200.000
Tặng kèm kẹo sâm
Mua là có quà
Giảm 38%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
1.600.000
1.800.000
Tặng kèm kẹo sâm
Mua là có quà
Giảm 11%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
380.000
Tặng Kèm Kẹo Sâm
Mua gì cũng có quà
Mua ngay
Thêm vào giỏ
1.100.000
1.200.000
Tặng kẹo sâm
Tặng kèm voucher
Giảm 8%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
3.200.000
Tặng kèm kẹo sâm
Liên hệ nhận giá sỉ
Mua ngay
Thêm vào giỏ
3.800.000
4.000.000
Tặng kèm kẹo sâm
Mua là có quà
Giảm 5%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
200.000
Tặng kẹo sâm
Mua là có quà
Mua ngay
Thêm vào giỏ
2.000.000
2.200.000
Tặng kẹo sâm
Tặng kèm voucher
Giảm 9%
Mua ngay
Thêm vào giỏ
1.000.000
Tặng kèm kẹo sâm
Mua là có quà
Mua ngay
Thêm vào giỏ
Giới thiệu
Nhân sâm hàn quốc
gioi-thieu-nhan-sam

Nhân Sâm KIV là đơn vị đi đầu tại Việt Nam về lĩnh vực cung cấp các loại Nhân Sâm Hàn Quốc chất lượng cao cho người dùng trên cả nước. Được thành lập từ năm 2017 cho đến nay, Nhân Sâm KIV đã có vị trí uy tín trên thị trường, mở rộng các showroom trải đều tại 2 khu vực chính đó là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Song với đó, KIV cũng tự phát triển kênh bán hàng Online của mình qua website nhansamkiv.com và Trang Facebook KIV chính thống.

Cẩm nang - tin tức
31/08/2020
Nhân sâm tươi Hàn Quốc từ ngàn xưa tới nay luôn được coi là vị thuốc quý bởi những công dụng của nó tới sức khỏe con người, là một trong những loại thảo dược tự nhiên xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới
20/11/2019
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
20/11/2019
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
20/11/2019
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
20/11/2019
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
Khách hàng nói gì ?
Nguyễn Thị An

" TÔI RẤT HÀI LÒNG "

Thiệt tình phải nói là tôi  cực kỳ thích cách làm việc của nhân viên nhân sâm KIV. Nhân viên tư vấn nhiệt tình, sản phẩm chất lượng, còn tem đầy đủ. Ngoài ra còn giao hàng nhanh. Không chỉ tôi mình dùng, mà cả nhà cũng dùng luôn. Sẽ ủng hộ lâu dài!


Nguyễn Thị An
Nội trợ gia đình
Huỳnh Tấn Đạt

" TÔI RẤT HÀI LÒNG SẢN PHẨM  "

Tôi là một người rất khó tính và đã từng mua các sản phẩm về nhân sâm tại các cửa hàng nhưng không đâu khiến tôi ứng ý bằng tại đây. Nhân viên tư vấn rất hiểu về nhu cầu và sản phẩm phù hợp cho tôi. Sản phẩm chất lượng, đóng gói kỹ càng. Lần nào mua cũng có quà!


Huỳnh Tấn Đạt
Kinh doanh
Võ Nguyệt Nga

" TÔI RẤT HÀI LÒNG "

Sản phẩm tại Kiv thật sự khiến tôi hài lòng, mẫu mã, hóa đơn chứng từ rõ ràng. Cho tới cách đóng gói và tư vấn viên cũng rất nhiệt tình. Tôi mua về cho ba mẹ dùng và thấy rất tốt. Luôn luôn ủng hộ nhân sâm Kiv


Võ Nguyệt Nga
Nhân viên văn phòng
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Hình 4
Hình 5

8h00 -17h30
X